Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kansainvälisten terveyskysymysten tuntemusta Suomessa, edistää alalla toimivien henkilöiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä, osallistua kansainväliseen yhteistyöhön, sekä tukea kansainvälistä terveystutkimusta.

Yhdistyksen säännöt

Toiminta

Yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvat erityisesti kehitysmaiden terveyskysymykset ja kehitysyhteistyö, trooppisten tautien tutkimukseen ja hoitoon liittyvät kysymykset, terveysalan lähialueyhteistyö sekä matkalääketiede. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta ja luentotilaisuuksia, osallistuu toimialaansa kuuluvaan asiantuntijayhteistyöhön sekä tukee tutkimustoimintaa ja käytännön kehitysyhteistyötä.

Yhdistys järjestää kolmasti vuodessa luento- ja keskustelutilaisuuden. Näiden kokousten teemat ovat: kehitysmaalääketiede/trooppisettaudit, matkalääketiede sekä global health. Yhdistys on mukana järjestämässä vuosittaista The Diploma Course on Global Health kurssia sekä joka toinen vuosi järjestettävää Kehitysmaalääkieteen kurssia. Seuran matkalääketieteen jaos järjestää alan koulutusta ja ylläpitää hoitoohjeita.

Seura edustaa Suomea Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health (FESTMIH) -verkostossa.

Jäseneksi?

Seuralla on noin 200 jäsentä, joista suurin osa on lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia. Vapaamuotoisen, perustellun jäsenhakemuksen voi lähettää seuran hallitukselle esimerkiksi jäsensihteerin kautta osoitteeseen info (a) fsih (.) fi. Myös muissa jäsenhakemukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä seuran jäsensihteeriin. Yhdistyksen jäsenmaksu on 30 euroa/vuosi.

Ote seuran säännöistä: 3§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lääkäri tai muu yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisesta kiinnostunut henkilö, joka esittää perustellun jäsenanomuksen jonka perusteella hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä, jotka voivat olla muita kuin henkilöjäseniä.