Matkalääketiede

Matkajaoksen tarkoitus on yhdistää matkalääketieteen alalla työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset. Jaos toimii keskustelufoorumina, järjestää matkalääketieteen koulutusta sekä tukee tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä matkalääketieteen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että suomalaiset matkailijat saisivat terveydenhuollon ammattilaisilta oikeat, yhtenäiset ja ajan tasalla olevat ohjeet.

DLS:n jäsenet pääsevät liittymään matkajaoksen sähköpostilistalle lähettämällä liittymispyynnön jaoksen sihteerille Suvi Ahlforsille (suviahlfors@gmail.com).

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Puheenjohtaja: Katri Turunen
Sihteeri: Suvi Ahlfors