Matkalääketiede

Seuran matkalääketieteen jaoksen tarkoitus on yhdistää matkalääketieteen alalla työtä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset.  Matkalääketieteenjaos toimii keskustelufoorumina, järjestää matkalääketieteen koulutusta sekä tukee tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä matkalääketieteen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että suomalaiset matkailijat saisivat terveydenhuollon ammattilaisilta oikeat, yhtenäiset ja ajan tasalla olevat ohjeistukset.

Puheenjohtaja: Katri Vilkman
Varapuheenjohtaja: Heli Siikamäki
Sihteeri: Suvi Ahlfors